Svara på frågor (utslagsfråga).

Arrangör: Blå Band