Att tänka på när man arrangerar tävlingar

Att anordna tävlingar är ett kul sätt att marknadsföra sitt företag eller sin egen blogg. Men vilka regler gäller egenligen? För tävlingar på sociala medier kom en ny lag 1 januari 2019.

Från den 1 januari 2019 gäller en ny spellag, där spel om pengar kräver licens. Licens krävs dock inte om deltagare inte behöver betala en insats. Det innebär till exempel att det inte krävs någon licens om man har en utlottning där deltagarna bara ”gillar och delar” för att delta i lotteriet på sociala medier.

https://www.spelinspektionen.se/licensansokan/spelformer/lotterier/

Det är alltså helt tillåtet att anordna tävlingar så länge man inte tar betalt en insats av deltagarna för att vara med i tävlingen. Sådana gilla/dela tävlingar kategoriseras som lotterier, där vinnare utses genom slumpen. Om det istället är en prestation som utser en vinnare kallas dessa pristävlingar. Prestation kan t.ex vara att skriva en slogan eller en motivering.

Att tänka på när man arrangerar en lotteri/tävling vare sig på en egen hemsida eller via sociala medier.

     

    • Sociala medier där Instagram och Facebook är populärast har egna regler. Det gäller bl.a att tydligt uppge att det inte är en tävling som Instagram eller Facebook administrerar. Här kan du läsa exakt vilka regler respektive plattform har för kampanjer/tävlingar. Instagram och Facebook.

  • För tävlingar finns ingen specifik lagstiftning utan där gäller det vad som står i Marknadsföringslagen hur en kampanj/erbjudande ska utformas. Det gäller att tydligt ange vilka villkor som gäller för att delta och man ska följa som det kallas en God marknadsföringssed. För villkor är det vilka som kan delta. Boende i Sverige som exempel. Under vilken tid man kan delta, alltså mellan vilka datum tävlingen är öppen för deltagande. Instruktioner med vad som krävs för delta samt upplysning om vem det är som arrangerar tävlingen. Bra att ha med är också hur vinsten levereras till vinnaren om det är något denna måste hämta i en butik eller om vinsten levereras via Postnord eller någon annan fraktleverantör.
 

Att tänka på när man deltar i tävlingar

 
Checklista innan man deltar i en tävling.
 
– Framgår det tydligt vem det är som arrangerar tävlingen.
 
– Finns det villkor för tävlingen läs igenom dessa. Ofta kan det gälla att man accepterar att företaget skickar ett nyhetsbrev till den e-postadress man använder sig av när man tävlar.
 
– Står det något om leverans av eventuell vinst. Om det är en lokal tävling som en butik arrangerar kanske vinsten ska hämtas i den butiken. Vilket blir svårt om man bor långt därifrån.
 

Vad gäller för regler om skatt om man vinner?

Att vinna är alltid kul, betala skatt inte så kul men det finns regler om vad som gäller för skatten också. I regel är en tävlingsvinst inkomst av tjänst men det finns särskilda regler. En del arrangörer brukar nämna att eventuell vinstskatt betalas av vinnaren om det är något av högt värde som man tävlar ut. Där skiljer det mellan om det är pristävling där prestation avgör eller ett lotteri. Ifall det är slumpen som avgör om du vinner behöver du inte betala skatt för vinsten. Om du är med i en tävling där det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du betala skatt på vinsten. Vinsten är då en ersättning för din prestation och vinsten ska beskattas som inkomst av tjänst. Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål, resa eller presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) upp till en beloppsgräns. Beloppsgränsen ska bedömas vid varje vinsttillfälle.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål, resa eller presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) upp till en beloppsgräns. Beloppsgränsen ska bedömas vid varje vinsttillfälle för sig och inte utifrån det sammanlagda värdet under året. Beloppsgräns: 1 600 kronor inkomståret 2023 (deklarationen 2024)

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/tavlingsvinster.4.7459477810df5bccdd4800015166.html