Svara på frågor (utslagsfråga).

Arrangör: Mrs. Cheng´s